fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Общи Условия за предоставяне на услуги чрез използване на магазин за електронна търговия www.lastiche.com

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. „ЧИЛАКС ЕНД СКИЛ“ ЕООД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив, р-н Западен, Жан Жорес, 45, ет. 5, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG206016928, тел.: 0899519921, e-mail: chillax.and.skill@gmail.com.
www.lastiche.com е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от „ЧИЛАКС ЕНД СКИЛ“ ЕООД – виртуален и информационен ресурс в интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на клиента.
„Клиент” е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.
„Профил” е обособена част от www.lastiche.com, съдържаща информация за клиента, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от „ЧИЛАКС ЕНД СКИЛ“ ЕООД, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.lastiche.com, да променя паролата си за достъп.
„Потребителско име” е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.lastiche.com.
„Парола” е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.lastiche.com стоки.
„Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
„Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на клиента.
„Линк” („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.
Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между „ЧИЛАКС ЕНД СКИЛ ” ЕООД със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив, р-н Западен, Жан Жорес, 45, ет. 5, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG206016928 (наричан по-долу ДОСТАВЧИК или www.lastiche.com) от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн www.lastiche.com (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез www.lastiche.com om електронен магазин, стоки.
Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на www.lastiche.com и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците на www.lastiche.com, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ДОСТАВЧИКА. При извършване на промени в Общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да публикува новите Общи условия в www.lastiche.com и да напише датата, на която са актуализирани. www.lastiche.com, съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

ПРЕДМЕТ

„ЧИЛАКС ЕНД СКИЛ ” ЕООД продава и доставя на клиента предлаганите в www.lastiche.com и поръчани от него стоки след отправяне на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ

При регистрацията трябва да се попълни он-лайн регистрационна форма, на която да се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на он-лайн регистрационната форма клиентът е длъжен да представи пълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Необходимо е да си избере и парола.
След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи трето лице – представител, който да приеме поръчката (тази информация може да се допълни в поле “Добавете коментар към поръчката”). С отбелязване на отметка “Прочетох и се съгласявам с общите условия”която се намира на страницата при завършване на поръчката(checkout), клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Електронното изявление, изпратено от клиента се съхранява от „ЧИЛАКС ЕНД СКИЛ“ ЕООД.

КАК СТАВА РЕГИСТРАЦИЯТА?

За да се регистрирате в www.lastiche.com, трябва да попълните формата за регистрация. Формата за регистрация се отваря с натискане на виртуален бутон„регистрирай се”. След като се отвори формата за регистрация, срещу всяко от полетата е отбелязано какви данни трябва да се попълнят в него. След като се уверите, че сте попълнили вярно и точно информацията за Вас в полетата натискате бутона „Продължение”.
След като се регистрирате, можете да влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона„регистрация” и натиснете бутона „влез”.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ

www.lastiche.com публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка. Публикуваните цени са в български лева.
www.lastiche.com не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

www.lastiche.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.lastiche.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на знак „(SALE)” на продукта. Новата цена е изписана под снимката, а при влизане в профила на артикула, в менюто с размерите и цените под старата цена (цена) се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителската кошница, вижда новата цена. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. „ЧИЛАКС ЕНД СКИЛ“ ЕООД си запазва правото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.

ПОРЪЧКА/ ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници, както и на тел.0899519921 в работно време 09:00-18:00 часа (Понеделник-Петък), 09:00-14:00 часа (Събота) . Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и техните цени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да види горепосочените данни, да избере адрес за доставка, както и да напише пояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита за извършена чрез натискане на виртуален бутон „Изпрати”. След финализирането на поръчката, клиентът получава потвърждение на заявката със същата информация на посочения от него имейл. За всеки етап от обработването на поръчката(потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомен с имейл или по телефон в случай на липса в наличностите.

КАК СЕ ПОРЪЧВА?

За да направите поръчка изберете продукт, изберете подходящия за Вашите нужди размер, напишете в полето „брой” количеството, което искате да поръчате и натиснете бутона „купи”. Ако искате да поръчате няколко различни продукта, изборът им става по същия начин. В дясната горна част на страницата ще видите виртуална снимка на „Количка” под нея ще видите текст „Количка” и ”Завърши поръчката” . Влизате във Вашата „потребителска количка”, преглеждате избраните продукти, коригирате количеството или вида им. За да изтриете продукт от „потребителската количка”, трябва да натиснете бутон “X” , който се намира срещу всеки един продукт. Избирате бутона ”Завърши поръчката”. След което попълвате всички задължителни полета. В полето ”Коментар към поръчката” Оставете ни съобщение, ако желаете можете да напишете всичко, което мислите, че е важно да знаем, за да можем да Ви обслужим по най-добрия начин. След като сте се уверили, че сте избрали продуктите, които желаете да купите, натиснете бутона „Изпрати”. При всяка успешно направена поръчка получавате на имейл потвърждение и информация за поръчка.

ДОСТАВКА

Всички артикули изложени в онлайн магазин www.lastiche.com се доставят до всички населени места на територията на Република България в рамките на 3 работни дни.

*В период на промоции и намаления, www.lastiche.com си запазва правото да променя условията по доставка като не се задължава да информира предварително клиентите за това.
При поръчки онлайн, клиентът не получава обаждане от страна на „ЧИЛАКС ЕНД СКИЛ“ ЕООД за потвърждаване на поръчката, но получава имейл с известие за дата на доставка. Информация относно доставката, клиентът може да получи и на телефон: 0899519921 . или на e-mail адрес: chillax.and.skill@gmail.com .

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Всички продукти, се доставят в срок до 3 работни дни от датата на постъпване на поръчката, в случай че поръчката е направена в работен ден до 15:00 часа и населеното място се обслужва от куриера. Ако поръчката е направена след 15:00 часа в работен ден, тя ще бъде обработена и изпратена на следващия работен ден. Поръчки направени в Събота и Неделя се обработват и изпращат в следващия работен ден. Поръчки направени в неработен ден или по време на официалните празници се обработват и изпращат в първия работен ден.
Ако поръчаният от клиента продукт не може да бъде доставен, www.lastiche.com ще се свърже лично с клиента, като използва данните за контакт-телефон и имейл, посочени в поръчката.
Клиентът, при потвърждаване на поръчката от страна на www.lastiche.com, бива уведомяван с имейл относно наличността на поръчаната от него стока и срока, за който може да бъде доставена
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

 

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „ЧИЛАКС ЕНД СКИЛ“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с клиента.
3. Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай „ЧИЛАКС ЕНД СКИЛ“ ЕООД се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката.
4. Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена, поради невъзможност за потвърждаването й.
При възникване на проблеми с доставката по вина на магазина, всички допълнителни разходи са за сметка на магазина. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да върне закупен от него продукт до 14 календарни дни от датата на получаването му. За целта трябва да се свърже с някой от екипа на www.lastiche.com и в съответствие с разпоредбите на чл. 55 отЗЗП. За целта закупената стока трябва да бъде в оригиналната си опаковка, в ненарушена цялост, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката (прана, гладена, носена). Транспортните разходи по връщане на продукта са за сметка на клиента, освен ако стоката не е дефектна или грешно изпратена по вина на „ЧИЛАКС ЕНД СКИЛ“ ЕООД В такъв случай куриерската услуга е за сметка на „ЧИЛАКС ЕНД СКИЛ“ ЕООД. Клиентът няма право да връща стока с наложен платеж, тъй като върнати пратки изискват предварително преглеждане и оценка на щетите. Суми по върнати пратки се възстановяват от нас само по банков път в срок от 5 работни дни от получаване на пратката.
Тъй като продуктите, които предлага www.lastiche.com се изработват ръчно от дървен материал, е възможно да има различия във външния вид на еднаквите продукти от гледна точка на дървения материал. Това „ЧИЛАКС ЕНД СКИЛ“ ЕООД не приема за дефектна стока и не подлежи на рекламация тъй като не нарушава целостта и предназначението на самите продуктите, а е в следствие на различната структура на дървения материал.
При получаване на пратката, клиентът следва да провери целостта на пакета. При констатирани нарушения във външния вид на пакета, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

ДРУГИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените телефони 0899519921, e-mail: chillax.and.skill@gmail.com.