fbpx

Thank you for your order!

How satisfied are you on a scale of 1 to 10 of the following:

  1. Ориентация в уебсайта

  12345678910

  2. Бързина на сайта

  12345678910

  3. Откриване на търсената от теб информация

  12345678910

  4. Организация на информацията (снимки и текст) на екрана

  12345678910

  5. Стъпките до добавяне на продукта в количка

  12345678910

  6. Процес на плащане

  12345678910

  7. Доволни ли сте от обслужването от наш сътрудник (ако сте се възползвали от такова)?

  12345678910

  8. Имаш ли коментари / предложения, които могат да ни помогнат да подобрим
  потребителското изживяване за нашите клиенти?


   12345678910


   12345678910

   12345678910


   12345678910


   12345678910


   12345678910


   12345678910